Miskin Zayıf Hoca Ahmet,

 Yedi atana rahmet

 Fars dilini bilirde,

 Sevip söyler Türkçe'yi

Bağımsızlık

Benim Karakterimdir

Cesaretiyle Yaşamayan

 Esaretiyle Ölür

Benim Hayatımda

iki şey Mukaddestir

Din ve Dil